Oferty     

Dzisiaj jest: poniedziałek, 05 października 2015 roku.
Witamy w serwisie wycieczkiautokarowe.pl

Wycieczki:

Europa Wschodnia

UKRAINA - Szlakiem Wołodyjowskiego

ŻÓŁKIEW I STANISŁAWÓW ∙ KOŁOMYJA I CZERNIOWCE ∙ CHOCIM KAMIENIEC I PAN WOŁODYJOWSKI ∙ JAZŁOWIEC I BUCZACZ ∙ ZBARAŻ - OGNIEM I MIECZEM ∙ KRZEMIENIEC I SŁOWACKI ∙ OLESKO I SOBIESKI ∙ PODHORCE I POTOP ∙ LWÓW I OPERA


Program wycieczki

UWAGA: Podane ceny są ruchome i mogą ulec zmianie.

Dzień 1
Wyjazd z Polski wg rozkładu.

Dzień 2
W godzinach porannych przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej. Przyjazd do Żółkwi (dawna posiadłość hetmana Stanisława Żółkiewskiego) - zwiedzanie kolegiaty św. Wawrzyńca kryjącej prochy Stanisława i Jana Żółkiewskich oraz Jakuba Sobieskiego (ojca króla Jana III). Dalej przejazd przez Lwów - zwiedzanie cmentarza Łyczakowskiego # wraz z cmentarzem Orląt Lwowskich. Po południu przyjazd do Stanisławowa (założonego przez Jędrzeja Potockiego, a nazwanego dla upamiętnienia imienia ojca, z dzisiejszą nazwą Iwano-Frankowsk ku czci twórcy literatury ukraińskiej). Zakwaterowanie w hotelu. Następnie zwiedzanie zabytkowej części miasta z katedrą greckokatolicką (niegdyś kościół Jezuitów), dawnym kościołem farnym kryjącym groby Potockich, rynkiem i ratuszem, kościołem ormiańskim, pomnikiem Adama Mickiewicza. Wieczorem powrót do hotelu. Obiadokolacja. Trasa około 520 km (z Warszawy).

Dzień 3
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do Kołomyi (stolica Pokucia - urokliwe miasteczko nad Prutem u bram Huculszczyzny). Zwiedzanie jedynego w swoim rodzaju muzeum Pisanki # oraz muzeum Huculszczyzny i Pokucia #. Następnie spacer po centrum z kościołem parafialnym, domem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, rynkiem i ratuszem. Czas wolny. Po południu wyjazd do Czerniowiec (przed wojną należały do Rumunii) - zwiedzanie miasta z pałacem Metropolitów Bukowińskich # (obecnie uniwersytet), placem Teatralnym i imponującym gmachem teatru, soborem katedralnym św. Ducha oraz kościołem ormiańskim. Wieczorem przyjazd do Kamieńca Podolskiego. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Trasa około 230 km.

Dzień 4

Śniadanie. Wyjazd do Chocimia nad Dniestrem (niegdyś na rzece przebiegała granica polsko-turecka) - zwiedzanie fortecy # (miejsce zwycięstwa Sobieskiego nad Turkami). Dalej zwiedzanie Okopów św. Trójcy (ruiny warowni u ujścia Zbruczu do Dniestru, miejsce urodzenia twórcy chasydyzmu i akcji Nie Boskiej Komedii). Po południu powrót do Kamieńca Podolskiego. Czas wolny. Następnie zwiedzanie starego miasta z otaczającymi je murami miejskimi, katedrą św. Piotra oraz trzema dzielnicami - polską, ruską i ormiańską. Dalej spacer mostem Tureckim do słynnej twierdzy # (opisanej w Panu Wołodyjowskim). Wieczorem powrót do hotelu. Obiadokolacja. Trasa około 60 km.

Dzień 5
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd z Kamieńca - przejazd przez Skałę Podolską (przedwojenna granica polsko-sowiecka na Zbruczu) z ruinami zamku # książąt Koriatowiczów i pałacu Lanckorońskich, Borszczów z kościołem Świętej Trójcy, Tłuste, Jazłowiec z ruinami zamku książąt Jazłowieckich i pałacem Poniatowskich (obecnie klasztor sióstr Niepokalanek), Buczacz z ratuszem, kościołem Matki Boskiej Szkaplerznej, ruinami zamku Potockich oraz kościołem i kolegium Bazylianów, Zbaraż z zamkiem #. Wieczorem przyjazd do Krzemieńca. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Trasa około 320 km.

Dzień 6
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Krzemieńca (rodzinne miasteczko Juliusza Słowackiego, pięknie położone w dolinie pośród wzgórz z górą Bony będącą symbolem pejzaży kresowych) - zwiedzanie dawnego kościoła, klasztoru i kolegium Jezuitów (mieściło się tu słynne Liceum Wołyńskie), domu-muzeum Juliusza Słowackiego #. Czas wolny (fakultatywnie spacer na Górę Bony z ruinami zamku). Następnie wyjazd do Oleska - zwiedzanie zamku # (urodził się tu Jan III Sobieski, a obecnie znajduje się kolekcja dzieł sztuki pochodzących ze zrujnowanych dworów i pałaców) i Podhorców - zwiedzanie kościoła i pałacu # (zbudowanego przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego, niegdyś jedna z najwspanialszych rezydencji magnackich Rzeczpospolitej - kręcono tu sceny z Potopu). Wieczorem przyjazd do Lwowa. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Trasa około 170 km.

Dzień 7
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Lwowa (niezwykle bogate w zabytki niegdyś wielonarodowościowe miasto łączące dwie kultury - łacińskiego Zachodu i bizantyjskiego Wschodu) - dawnego budynku Ossolineum, budynku Politechniki, greckokatolickiej katedry św. Jura, dawnego Sejmu Galicyjskiego (obecnie uniwersytet), słynnej Opery Lwowskiej #. Czas wolny. Następnie spacer starówką z cerkwią Przemienienia Pańskiego, katedrą ormiańską #, kościołem Dominikanów, basztą Prochową i arsenałami - Królewskim i Miejskim, cerkwią wołoską, kościołem Bernardynów, placem Halickim i placem Adama Mickiewicza z pomnikiem wieszcza, placem Katedralnym z katedrą łacińską # i słynną kaplicą Boimów #, kościołem Jezuitów oraz rynkiem z ratuszem i zespołem zabytkowych kamienic. Czas wolny. Wieczorem wyjazd do Polski. Przekroczenie granicy ukraińsko-polskiej. Trasa około 400 km (do Warszawy).

Dzień 8
Powrót do Polski. Orientacyjne godziny przyjazdu: do Warszawy - 3, Łodzi - 5., Częstochowy - 7., Katowic - 8., Poznania - 8., Wrocławia - 9.

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie obiektów nie zawsze obejmuje zwiedzanie wnętrz ze względów czasowych lub nie udostępnienia dla turystów (# - obiekty objęte biletami wstępu). Jako walutę należy zabrać EUR.


     Partnerzy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2009 wycieczkiautokarowe.pl - Agencja Podróży i Turystyki "HOLIDAYS"
hosting, projektowanie stron www - netwave.pl