Litwa wycieczka szkolna

 

PROGRAM WYCIECZKI DO WILNA, KOWNA I TROK.

1 dzień

Godz.22.00 – wyjazd autokarem z wyznaczonego miejsca. Przejazd w kierunku Litwy.

2 dzień

godz. 10.00  – przyjazd do Trok.

Dzień zaczynamy od ciepłego posiłku. Będzie to jednocześnie degustacja tradycyjnej karaimskiej potrawy – kibini. Następnie grupa  zwiedza odrestaurowany IV- wieczny zamek Księcia Witolda ( kuzyna Władysława Jagiełły -Wielkiego księcia Litewskiego i króla Polski).

Około godz. 13.30 przyjazd do Wilna. Zakwaterowanie. Krótki odpoczynek.

Godz. 15.00 Spotkanie z przewodnikiem. Spacer ulicami i skwerami Starego miasta i Zarzecza. Poznajemy „ inne” Wilno – romantyczne i artystyczne.

Tablica „Obuoliukai” „Obuoliukai” – to położona na skwerze S. Moniuszki płyta chodnikowa autorstwa Gitenisa Umbrasasa przedstawiająca jabłko, które symbolizuje spotkanie, zwłaszcza zakochanych. Skwer S. Moniuszki jest bardzo lubianym miejscem spotkań i różnych imprez.

Pomnik Romaina Gary’ego  – Rzeźba R. Kvintasa jest poświęcona pamięci Romaina Gary’ego, znanego XX-wiecznego pisarza i reżysera francuskiego. Niewielki pomniczek chłopca stoi obok domu, w którym mieszkał pisarz. Źródłem pomysłu była autobiograficzna historia z powieści „Obietnica poranka”, gdzie Gary opisał swoje dzieciństwo w Wilnie i oczarowanie dziewczyną, dla której krajał i zjadał  …. kalosz.

Rzeźba „Margutis”  – w 2003 roku wielkie, ważące 300 kg gipsowe jajo, wyniesione na granitowej kolumnie, z pomocą artystki i projektantki Lijany Turskytė zamieniło się w pisankę, przynoszącą do stolicy wiosnę i cieszącą oczy przechodniów. Obecnie pisanka symbolizuje odnowienie i odrodzenie tej części starego Wilna.

Pomnik Cemacha Szabada  Rzeźba autorstwa Romualdasa Kvinty przedstawia wileńskiego lekarza Cemacha Szabada, który był prototypem doktora Ojboli. Lekarz poświęcał uwagę problemom zdrowotnym dzieci, dlatego rzeźbiarz przedstawił go rozmawiającego z dzieckiem.

Republika Zarzeczańska Zarzecze to swego rodzaju państwo w państwie, barwna, pełna życia wyspa oddzielona od reszty miasta korytem rzeki Wilenki. To zakątek uznanych artystów, który zdobył miano najbardziej mistycznego i najromantyczniejszego rejonu Wilna. Zarzecze ma swego prezydenta, hymn, konstytucję oraz patrona – Anioła Zarzecza. Przepisy obowiązujące w Republice Zarzeczańskiej są wypisane na murze. Otwarta dłoń jest symbolem otwartości tej dzielnicy. Spacerując brzegiem Wileńki, można zobaczyć artystów przy pracy. Kolejnym znakiem wywoławczym Zarzecza jest siedząca brązowa syrenka, nazywana też dziewczyną z Zarzecza.  Zarzeczańska Wylęgarnia Sztuki  jest wyjątkową instytucją kulturalną otwartą dla publiczności, znaną z galerii i działalności wystawienniczej. Rodzą się tu i dojrzewają artystyczne, społeczne i kulturalne pomysły młodych.

Most Bernardyński Zarzecze z przyległymi dzielnicami miasta łączy kilka mostów. W czasie świąt „Republiki Zarzeczańskiej” mosty Popławski, Zarzeczny i Bernardyński stają się symbolicznymi bramami do republiki, z własnymi celnikami i pogranicznikami. Na poręczach mostów zakochani wieszają kłódeczki, które symbolizują wzajemną wierność.

Płyta „Stebuklas” („Cud”) Jedna z płyt chodnikowych na Placu Katedralnym

Jest ozdobiona barwnym napisem „stebuklas” („cud”). Jeśli chcecie, by zdarzył się cud, stańcie na płycie, pomyślcie życzenie i obróćcie się o 360 stopni.

Zielony Most to najstarszy most w Wilnie na rzece Wilii – został zbudowany w 1536 r. przez znanego kasztelana pochodzenia niemieckiego, Ulricha Hozjusza. W 1739r. most pomalowano na zielono – stąd jego nazwa. Kolejny punkt programu to wejście na Basztę Giedymina.

Godz. 18.00 – Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

3 dzień

Godz.  08.00 –  śniadanie, następnie wyruszamy z przewodnikiem na trasę zwiedzania polskiego dziedzictwa Wilna.

Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu. Najsłynniejszy barokowy kościół w Wilnie, gdzie znajduje się ponad 2000 posągów z białego stiuku.  W 1993 r. kościół odwiedził papież Jan Paweł II.

Pomnik Adama Mickiewicza. Pomnik sławnego poety, dzieło Jokūbonisa, odsłonięto w 1984 r. Wokół niego umieszczono płyty z płaskorzeźbami na tematy z „Dziadów

Domy Juliusza Słowackiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego. Na ul. Pilies znajduje się budynek Uniwersytetu Wileńskiego, w którym mieszkał prof. Euzebiusz Słowacki z synem Juliuszem, późniejszym poetą.  Na podwórzu domu znajduje się pamiątkowa tablica i popiersie. Przy ul. Pilies 24 stoi gotycki dom z XVI wieku, w którym w latach 1830–1835 mieszkał Józef  Kraszewski. Pisał on dużo na temat historii i mitologii litewskiej.

Uniwersytet Wileński  Uniwersytet słynie z 13 zamkniętych dziedzińców, kościoła św. Jana i najwyższej w mieście dzwonnicy. Wielki dziedziniec, nazywany jest imieniem pierwszego rektora uniwersytetu P. Skargi. W okresie rozkwitu uniwersytetu na początku XIX w. wykładali tu słynni polscy naukowcy J. i A. Śniadeccy, historyk J. Lelewel i inni. Działały tajne organizacje studenckie – filomaci, filareci. W latach 1919–1939 uczelnię tę nazywano Uniwersytetem Stefana Batorego.

Muzeum Adama Mickiewicza  Polski poeta litewskiego pochodzenia, romantyk A. Mickiewicz studiował na Uniwersytecie Wileńskim. W 1823 r. mieszkając w domu przy ulicy Bernardyńskiej tworzył poemat „Grażyna”. Obecnie znajduje się tu muzeum Adama Mickiewicza. Miejsca zamieszkiwania poety w Wilnie upamiętnia 7 tablic pamiątkowych.

Kościół św. Ducha  Imponująca bryła świątyni, wynosząca się ku górze ponad ciasną przestrzeń Starówki, jest owocem przebudowy kościoła w stylu barokowym, przeprowadzonej z końcem XVII wieku. W kościele znajduje się późnobarokowy zespół ołtarzy, ambony i konfesjonału, mnóstwo cennych obrazów, organy mistrza A. Caspariniego, sklepienia i kopułę zdobią XVIII–XIX wieczne freski. Klasztor dominikanów założono tu w XVI wieku. Władze carskie zamieniły klasztor na więzienie, w którym osadzano litewskich i polskich patriotów – filaretów oraz powstańców z 1863 r.

Dom Józefa Piłsudskiego W tym domu mieszkał urodzony i wychowany na Litwie marszałek Józef Piłsudski, który nad Wisłą powstrzymał bolszewików i wraz ze swymi żołnierzami odrodził niepodległą Polskę.

Kościół św. Trójcy i klasztor Bazylianów Gdy władze carskie wyśledziły tajne towarzystwa studenckie, w 1823 r. w Wilnie narodził się największy proces sądowy studencki w Europie. W zamienionym na więzienie klasztorze bazylianów więziono A. Mickiewicza, I. Domejkę i in. filomatów i filaretów. A. Mickiewicz pisze o tym w „Dziadach”, wydarzenia te upamiętniają także tablice pamiątkowe oraz ekspozycja w „Celi Konrada”.

Ostra Brama  Kaplica Ostrobramska jest jednym z najświętszych miejsc na Litwie. Wiodą do niej szlaki pielgrzymów z wielu krajów. Znajdujący się tutaj obraz Najświętszej Marii Panny, Madonny Wileńskiej, słynie cudami.

Cmentarz na Rossie Jest to najsłynniejszy cmentarz w Wilnie. Otwarto go w 1801 r. Pośrodku nekropolii stoi neogotycka kaplica. Naprzeciwko głównego wejścia są pochowani polscy żołnierze, którzy polegli w l. 1919–1920 i w 1944. Pomiędzy grobami wojskowymi, w centralnym miejscu, pod czarną granitową płytą spoczywa matka Józefa Piłsudskiego i jego serce.

Podczas zwiedzania planowane są przerwy na zakup pamiątek czy napoi.

Godz. 18.00 obiadokolacja w hotelu i nocleg.

4 dzień

Po wcześniejszym śniadaniu przejazd do Kowna. Spacer z pilotem: Starówka – Plac Ratuszowy z Ratuszem zwanym „ białym łabędziem”, Katedra, Dom Perkuna, Ruiny zamku kowieńskiego (XIII-XIV wiek). Warunkowo zwiedzanie Muzeum Diabłów prezentujące   – ponad 3000 eksponatów z całego świata – maski, rzeźby oraz obrazy przedstawiające postaci diabłów z różnych stron Świata.

Godz. 13.00 Wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Godz. 14  obiad na terenie Polski zarezerwowany i płatny we własnym zakresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych ( około 22.00).