Litwa - Białoruś

 

1 dzień  Troki - Wilno

01.00 – wyjazd z Gdańska

Ok.10.00–przyjazd do Trok, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie odrestaurowanego XIV-wiecznego Zamku Księcia Witolda. Degustacja potrawy regionalnej – kibini. Przejazd do Wilna i  zwiedzanie: Kościół św. Piotra i Pawła, Katedra św. Stanisława,  Kościół św. Anny i Bernardynów, Pomnik Adama Mickiewicza, Uniwersytet, Kościół św. Jana, Plac przed Pałacem Prezydenckim,  Kościół św. Ducha, Plac Ratuszowy, Brama Bazyliańska, Cerkiew Św. Ducha, Kaplica Ostrobramska. Obiadokolacja i nocleg w Wilnie.

2 dzień   Grodno – Naumowicze –  Sopoćkinie - Bohatyrowicze – Kanał Augustowski

8.00 śniadanie, wyjazd w kierunku granicy białoruskiej. Spotkanie z przewodnikiem. Przyjazd do Grodna, miasta królewskich rezydencji, kościołów  i klasztorów oraz pałaców najznamienitszych rodów magnackich Rzeczypospolitej.

Zwiedzimy Stary Zamek książąt grodzieńskich z XII wieku, rezydencji książąt Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królów Polski, Nowy Zamek królewski z XVIII wieku, był rezydencją króla Augusta III Sasa i Stanisława Augusta Poniatowskiego, przejdziemy ulicą zamkową do dawnego rynku grodzieńskiego (obecnie plac sowiecki). Po drodze zobaczymy budynki byłych pałaców magnackich: Hreptowiczów, Massalskich, Sanguszków, Sapiehów. Odwiedzimy Katedrę diecezji grodzieńskiej p.w. św. Franciszka Ksawerego  gdzie mieści się cudowny obraz Matki Bożej Kongregatskiej. Dalej zobaczymy kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i klasztor brygidek który powstał w XVII w. i obejmuje kościół, klasztor i drewniany lamus, W 1781 roku do kościoła wprowadzono uroczyście relikwie św. Klemensa. Odwiedzimy  kościół Matki Bożej Anielskiej (franciszkański)  gdzie w latach 1922 - 1927 pracował św. Maksymilian Maria Kolbe.  Następnie zobaczymy cerkiew pod wyzwaniem św. Borysa i Gleba,  to jedna z najstarszych  prawosławnych świątyń  na terenie obecnej Białorusi. Przejazd do Naumowicz i zwiedzanie Fortów gdzie dokonano egzekucji ludności cywilnej. Przejazd do Sopoćkin i zwiedzanie kościoła św. Józefata Kuncewicza. Zwiedzanie grobu Jana i Cecylii z  „Nad Niemnem”  w Bohatyrowiczach . Obiadokolacja i nocleg w Grodnie.

3 dzień    Wasiliszki - Lida– Mińsk

8.00 – śniadanie. Przejazd do Wasiliszek  gdzie zobaczymy neogotycki kościół p.w. św. Piotra i Pawła wzniesiony na początku XX w. Następnie jedziemy do domu rodziny Wydrzyckich, w którym urodził się i wychował Czesław Niemen

Zwiedzanie Lidy: średniowieczny zamek zbudowany w 1323 roku przez księcia Gedymina oraz barokowy kościół katolicki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowany w 1770 roku. W jednym z ołtarzy kościoła znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwanej Matką Bożą Różańcową lub Matką Boską Lidzką.

Przejazd do Mińska. Zwiedzanie Mińska: Górne – prawosławny Sobór Duchu Świętego oraz katolicka Archikatedra im. Najświętszej Maryi Panny, Plac Wolności z ratuszem; Troickie Przedmieście w klimacie XIX-wiecznego Mińska, następnie Troicka Góra z budynkiem Opery; Wyspa Łez z pomnikiem upamiętniającym żołnierzy, którzy zginęli w Afganistanie. Przejazd Prospektem Niepodległości – główną ulicą Mińska, przy której znajdują się Dom Rządu – siedziba parlamentu, charakterystyczny Kościół św. Szymona i św. Heleny zwany „czerwonym kościołem”, gmachy mińskich uniwersytetów. Zakwaterowanie w hotelu.  Obiadokolacja. Nocleg.  

4 dzień   Nowogródek -  Mir – Nieśwież  

8.00 śniadanie. Przejazd do Nowogródka, zwiedzamy dom-muzeum Adama Mickiewicza. Następnie idziemy na górę zamkową, gdzie zobaczymy pomnik i kopiec Mickiewicza oraz ruiny średniowiecznego zamku. Później zwiedzimy kościół  p.w. Przemienienia Pańskiego, w którym był ochrzczony Adam Mickiewicz.  Przejazd do Miru, zobaczymy zespół zamkowo- parkowy z najlepiej zachowanym zamkiem na Białorusi wpisany na listę UNESCO, zwiedzimy kościół p.w. św. Mikołaja, cerkiew p.w. św. Trójcy, budynek słynnej na cały świat mirskiej jesziwy, synagogę .Przejazd do Nieświeża. Zwiedzamy zespół pałacowo-parkowy dawnej rezydencji Radziwiłłów wpisany na listę UNESCO, kościół p.w. Bożego Ciała, Bramę Słucką i Ratusz. Obiadokolacja i nocleg.

5 dzień   Kosów Poleski – Pińsk - Kobryń

8.00 śniadanie.  Przejazd do Kosowa Poleskiego. Zobaczymy kościół p.w. św. Trójcy, z cudownym obrazem matki Bożej Łaskawej,  neogotycki pałac Pusłowskich, dawny folwark Mereczowszczyzna - miejsce urodzenia T. Kościuszki. Przyjazd do Pińska i zwiedzanie stolicy prypeckiego Polesia. Jest to najstarsze miasto na Białorusi o bogatej historii z cennymi, zachowanymi zabytkami architektonicznymi. Odwiedzimy centrum historyczne, dziedziniec, stare dzielnice przedmieście Karolińskie, Leszcze i Albrehtowo. Zobaczymy  Pałac Butrymowiczów  z 1794 r., klasztor franciszkanów i kościół p.w. Wniebowzięcia NMP zbudowany w I poł. XVIII w. Przejazd do miejscowości Kobryń gdzie zobaczymy kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zbudowany w latach 1843-46, sobór prawosławny p.w. Aleksandra Newskiego, Klasztor prawosławny „Monastyr Spaski”, dworek miejski, w którym w 1860 r. mieszkał przyszły dyktator powstania styczniowego Romuald Traugutt. Obiadokolacja i nocleg w Brześciu. 

6 dzień   Brześć nad Bugiem

8.00 śniadanie.. Zwiedzimy kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, wzniesiony w 1856 r. gdzie znajduje się  cudowny obraz MB Brzeskiej z XVII w., zobaczymy dawne budynki administracyjne województwa poleskiego z lat trzydziestych XX w., budynek dworca kolejowego (Brama Związku Radzieckiego). Pieszo przejdziemy jedną z głównych ulic miasta ul. Sowiecką zwana „Aleją latarni”  jest to główna promenada miejska otoczona przez historyczne budynki, w których mieści się dużo kawiarenek i sklepików z pamiątkami. W środkowej części ulicy dominuje pomnik „Tysiąclecia Brześcia”. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Gdańska w późnych godzinach wieczornych.

 

Cena wycieczki – 1.890 PLN/os.

Cena obejmuje:

- przejazd autokarem  35-cio osobowym

- zakwaterowanie w pok. 2 os. z łazienkami

- śniadania bufet  i obiadokolacje serwowane

- opiekę pilota na całej trasie i przewodnika lokalnego na Białorusi

- przewodnik w Trokach

- degustacja kibinów  w Trokach 

- ubezpieczenie KL i NNW 

- dokumenty do wizy

- załatwienie  wizy białoruskiej  

 

Cena nie  obejmuje:

- posiłków na trasie przejazdu

- napojów do obiadokolacji

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów  ok. 50 Euro / os.